Společnost Nowa Property s.r.o změnila název a sídlo.
 

Změny byly zapsány v Obchodním rejstříku dne 26. 3. 2015.

Obchodní firma Aktivní správa nemovitostí s.r.o.
Sídlo Havlíčkovo náměstí 189/2, 130 00 Praha 3 Žižkov
IČ / DIČ 24760790 / CZ24760790
Telefon 272 653 706
Mobil 773 628 494
Email sprava@aktivnisprava.com
technik@aktivnisprava.com

Můžete pokračovat na aktivnisprava.com